Smutsig luft dödar 14 100 bulgarer om året

Smutsig luft dödar 14 100 bulgarer om året
Smutsig luft dödar 14 100 bulgarer om året
Anonim

Fina dammpartiklar i luften är orsaken till att 14 100 bulgarer dör i förtid. Det visar de senaste uppgifterna från Europeiska miljöbyrån. Tot alt 430 000 européer dog till följd av sjukdomar orsakade av damm i luften under 2012, skriver "Monitor", enligt rapporten.

Det visar sig att Bulgarien ligger på åttonde plats när det gäller antalet offer för smutsig luft på den gamla kontinenten. De flesta dödsfallen sker i Tyskland och Italien - nästan 60 000 människor från vart och ett av länderna. I Polen, Frankrike och ön är offer för fina dammpartiklar mellan 44 600 och 37 800 per år. I Spanien och grannlandet Rumänien dör 25 500 personer vardera i förtid. Enligt forskning från European Eco-Agency förkortar luftföroreningar livslängden med i genomsnitt 7,4 månader. Experter är övertygade om att om alla EU-medlemsstater höll finföroreningar av partiklar inom normen skulle det minska dödsfallen med 144 000 per år.

I kampen mot luftföroreningar kommer Bulgarien att få 120 miljoner BGN tillhandahållna under det operativa programmet "Environment" (OPES). 111 miljoner BGN kommer fortfarande att tilldelas kommunerna i år för byggande av gröna bälten i städer och byte av kollektivtrafikbussar. Under årets tredje kvartal kommer de 29 kommuner som har problem med luftkvaliteten att kunna söka medel för sina idéer. Borgmästarna bestämmer själva vilka av åtgärderna de ska genomföra. Sofia, Plovdiv, Dobrich och Pernik har redan meddelat sin avsikt att bygga fler grönområden.

Borgmästare kan ansöka om skorstensfilter för den del av hushållen som värmer med kol och ved. Det är uppvärmning med fastbränslekaminer som är bland de största förorenarna med fina dammpartiklar, enligt uppgifter från Environment Executive Agency.

Samtidigt stör trafiken i storstäder sömnen för hälften av bulgarerna. Detta visar uppgifterna i den senaste rapporten om tillståndet och skyddet av miljön i Bulgarien. Under 2014 blev 12 städer bullrigare jämfört med föregående år. Den allvarligaste ökningen av decibel är i Lovech.

Rekommenderad: