Experter har räknat ut hur länge passionen lever

Experter har räknat ut hur länge passionen lever
Experter har räknat ut hur länge passionen lever
Anonim

Forskare från universitetet i München kom till en nedslående slutsats om styrkan i känslor som upplevs av förälskade par. Det visar sig att de passionerade orden om passionerad kärlek till graven under de spännande vigselceremonierna skiljer sig mycket från verkligheten.

Forskare analyserade familjelivet för 3 000 par. Deltagarna i experimentet hade varit gifta under en lång tid och deras åldrar varierade från 25 till 41 år gamla.

Volontärerna ombads att bedöma intensiteten i sitt intima liv och deras tillfredsställelse med det.

Således fastställde forskarna med noggrannhet upp till en månad när exakt i ett par som bor under samma tak, attraktionen av kvinnor och män till varandra börjar minska oåterkalleligt.

Som det visade sig, efter bara 1 års samliv, började makarna tappa intresset för varandra.

Det bör noteras att forskare inte har kunnat fastställa ett samband mellan försämringen av intima relationer och födelsen av barn. Förr trodde man att det var ett barns födelse som bidrog till att föräldrarna tappade intresset för varandra och satte igång sökandet efter romantiska äventyr utanför familjens bo.

Rekommenderad: