Anonim

Maskinen, benämnd 'Pearl', är en horisontell omslag som skapar flera olika paket med olika värmeförseglingsbar film.

Enligt PFM gör tekniken för färgpekskärm som ingår i pärlan livet lättare för bagare genom att låta dem snabbt anpassa driftsprocesserna och lagra eventuella förändringar i maskinens minne.

Från de datoriserade menyoperatörerna kan ändra filmens tätningstemperatur, spolrullarna och tvärgående tätningskrymparna.

PFM: s verkställande direktör Sergio Paracchi sa: "Utvecklingen av pärlan kommer att göra det möjligt för PFM att uppfylla kraven från livsmedelsindustrin, där flexibilitet och högkvalitativa produktpresentationer är viktiga krav."

Dessutom kan Pearl automatiskt ändra påslängden, skriva ut registreringsposition, klämma inriktningen och inpackningshastigheten vid behov.

Det finns tre uppsättningar rullar i maskinen som har en processhastighet på 120 cykler per minut och innefattar en axelrörelsestyrare och borstlösa servomotorer.

Företaget hävdar att Pearl är lätt att rengöra med utskjutande konstruktion och enkelt borttagning av skydd.

De förmonterade komponenterna har utformats så att de kan tas bort effektivt och lätt bytas ut vid behov.