Anonim

Sedan Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet gav ett positivt säkerhetsutlåtande om steviolglykosider med hög renhet som sötningsmedel tidigare i år har leverantörer av steviaingredienser infört mekanismer för att tillgodose en viktig ny marknad.

Med sin nya affär med Univar-ägda ChemPoint söker GLG att rikta in sig på högre nivå tre och fyra kunder i både Europa och USA. Nivåerna bestäms av förväntade årliga inköpsvolymer, varav en klient är den högsta volymen.

Arrangemanget är för en första treårsperiod, med automatisk förnyelse på vissa villkor.

Angela Palmieri, affärsutvecklingschef på GLG, berättade för FoodNavigator.com att företagen ser Europa som en betydande möjlighet.

”Redan har vi sett en markant ökning av intresset från ett antal länder i både Väste- och Östeuropa, ” sade hon.
”Vi på GLG förutser att produktutvecklingscykeln och antagningsgraden ska vara något snabbare i Europa än vi har sett i USA på grund av överföring av applikationskunskap när vi arbetar med stevia - vilket innebär att många multinationella företag nu har arbetat med ingrediensen i andra marknader under 2 år.

"De är mer bekanta med dess egenskaper, beteenden och fördelar vilket förkortar produktutvecklingscykeln."
Hon tillade att snabbare antagande förväntas på grund av förändrad marknadsdynamik, inklusive återuppbyggnaden av global innovation och ny produktutveckling.

Drycker först

Palmieri sa att GLG förväntar sig en liknande trend i Europa som i USA, där dryckesapplikation är den vanligaste användningen av steviaingredienser.