Anonim

Den kvartalsvisa vinrapporten konstaterade att exportvolymerna för de flesta större leverantörsländer under första halvåret 2010 ökade betydligt jämfört med föregående år. Mycket av denna förbättring beror på de stora nedgångar som rapporterades förra året.

återhämtning

Exempelvis ökade exporten under första halvåret från Bourgogne i Frankrike med 13 procent jämfört med 2009 men detta är fortfarande16 procent under motsvarande siffra från 2008.

Så det finns fortfarande ett sätt att gå innan marknaden återgår till nivån före lågkonjunkturen. Dessutom möter vinexportörer den extra huvudvärken av ökat prissättningstryck, särskilt i Storbritannien.

"Som världens största marknad för importerade viner har Storbritannien sett leverantörens lönsamhet försämras under de senaste åren och det verkar sätta att intensifieras, " säger Stephen Rannekleiv, verkställande direktör på Rabobank Food & Agribusiness Research and Advisory.

Storbritannien squeeze

I sin nya rapport om vinmarknaden uppskattar Rabobank att avkastningen på en flaska vinhandel till 4 £ i Storbritannien har sjunkit med 46 procent från 2002 till 2010 på grund av höjningar av punktskatter. Nedgången i pundets värde mot euron har också pressat på för många EU-leverantörer.