Anonim

"Politikbeslut bör i grund och botten baseras på vetenskap: Nyckelfrågan är vilket märkningssystem som ger bästa vägledning från näringssynpunkt", sade EUFIC.

Den Brysselbaserade närings- och livsmedelssäkerhetsorganisationen: "Näringsmärkningspolitik bör ta hänsyn till konsumenternas användning, tolkning och förståelse för olika näringsmärkningssystem, men i slutändan är det påverkan på köpbeslut och övergripande dieter som är viktiga."

EUFIC noterade en global trend mot obligatorisk näringsmärkning oavsett om näringspåståenden och hälsopåståenden skulle användas eller inte.

Den sa att huvuddelen av front-of-pack-märkningens forskning hade genomförts i Europa och Nordamerika och krävde mer i andra regioner.

”Den obligatoriska näringsfaktapanelen / tabellen betraktas som ett folkhälsoverktyg som är avsett att hjälpa konsumenterna att göra välinformerade och hälsosamma livsmedelsval i EU, USA, Kanada, Hong Kong, Malaysia, Australien, Nya Zeeland och Indien. ”

"Men som alla verktyg har det bara inverkan om det passar sin uppgift och om konsumenterna faktiskt förstår och använder det."

I rapporten noterades frågor som togs upp i USA om hur användbara och förståelige näringsfakta var.