Anonim

Livsmedels- och näringsjätten rapporterade en försäljningstillväxt på 4, 3% under första kvartalet för att nå 211 miljarder CHF (cirka 18 miljarder euro). Företaget har ett tillväxtmål för 2013 på 5% till 6% - men det missade detta mål i fyra av sju kategorier: drycker, vatten, mjölk och glass och beredda rätter.

Nestlés VD Paul Bulcke sa i ett uttalande: ”Början på året återspeglar den försiktighet som vi uttryckte i februari. Vi fortsätter att förvänta oss en viss volatilitet under 2013 men bekräftar vår förväntan på att fullgöra våra åtaganden för hela året. ”

Nestlé påverkades också av pågående svaghet i Europa, där försäljningen ökade med bara 1% under kvartalet, men Bulcke försvarade företagets resultat i regionen.

"Vi överträffar marknaden i Europa där konsumenternas känsla fortfarande är lågt", sade han. ” Vi ser framsteg i vår nordamerikanska affärsverksamhet och vi förväntar oss att se en starkare fart på nyckelmarknaderna.

"Vår globala närvaro, oöverträffad kategoridiversitet och vår beprövade förmåga att ge innovativa produkter och tjänster till våra konsumenter gör att vi kan leverera på kort sikt samtidigt som vi skapar rätt förutsättningar för fortsatt framgång på lång sikt."